Sökning: "HVO."

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet HVO..

 1. 1. Fördelar och nackdelar med HVO inom sjöfarten : En undersökning om hur HVO ur drift- och miljösynpunktstår sig mot traditionell diesel och tjockolja.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Viktor Jonsson; Emil Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Emission; HVO; Biofuel; Operation; Fuel; Vessel; Ship; HVO; Biobränsle; Utsläpp; Drift; Fartyg;

  Sammanfattning : Det här arbetet bygger på en litteraturstudie från föregående arbeten som handlar om biobränslet HVO och dess funktion vid drift av flera olika typer av dieselmotorer. Författarna till arbetet har tittat på de för- och nackdelar som föreligger vid drift på HVO och gjort jämförelser med diesel och HFO vilka dominerar inom sjöfarten idag. LÄS MER

 2. 2. Fossilfri Fjärrvärme : Möjligheter till konvertering av fossila spetslastpannor hos Falu Energi och Vatten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Erik Lorenz; Frida Dahlin; [2018]
  Nyckelord :Fossilfri fjärrvärme; konvertering; spetslastproduktion; bioolja; MFA; RME; HVO.;

  Sammanfattning : After the Paris climate agreement, the requirements were raised on the district heating sector in Sweden to eliminate the fossil fuels from the production. This concerns mainly the peak load production during cold season when the fossil boilers are needed the most. LÄS MER

 3. 3. A sustainability assessment for public buses : A multi-criteria approach

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och miljöteknik

  Författare :Eamon Magorrian; [2018]
  Nyckelord :MCA; Transport; Sustainability; Efficiency; Cost; Bus; HVO; FAME; Bioethanol; Biogas; BEV; Weighting;

  Sammanfattning : Many city planners, regional authorities and transport providers are tasked with the challenging job of selecting which type of public buses are suited to their location and priorities. The challenges of which are multidimensional in nature due to different policies to adhere to as well as economic, environmental and technical tradeoffs between options. LÄS MER

 4. 4. Formation of Soft Particles in Drop-in Fuels

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Richard Abdel Alim; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the mission to the decrease global warming and phase out highly pollutingenvironmental practices globally, regulations including Euro 6 and policies generated by theUnited Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) are pushing companiesto be more innovative when it comes to their energy sources. These regulations involve manyfactors related to the cleanliness of the fuel and produced emissions, for example, propertiesof the fuels such as sulfur content, ash content, water content, and resulting emission valuesof Carbon dioxide (CO2) and Nitrogen Oxides (NOx). LÄS MER

 5. 5. Klimatpåverkan från arbetsfordon i byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Erik Bolinder; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; climate impact; greenhouse gases; non-road mobile construction machinery; renewable propellants; idling; construction; subcontractors; Hållbarhet; klimatpåverkan; växthusgassläpp; arbetsfordon; förnyelsebara drivmedel; tomgångskörning; byggproduktion; underentreprenörer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Frågeställningarna som behandlats i denna studie är "Vilken klimatpåverkan har arbetsfordon på en byggarbetsplats uttryckt i koldioxidekvivalenter?" och "Vilka krav kan ställas på underentreprenörer för att minska klimatpåverkan från arbetsfordon?". Syftet med studien är att få en inblick vilken klimatpåverkan fordon och maskiner i byggproduktionen har och vilka krav som kan ställas på underentreprenörer för att minska denna påverkan. LÄS MER