Sökning: "Hälsa på lika villkor"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hälsa på lika villkor.

 1. 1. På lika villkor : En kvalitativ studie om uppfattningar kring ensamkommande barns förutsättningar för god hälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Ternstedt; [2015]
  Nyckelord :unaccompanied children; childrens health; determinants for health; qualitative method; interviews; ensamkommande barn; barns hälsa; hälsans bestämningsfaktorer; kvalitativ metod; intervjuer;

  Sammanfattning : Sedan 2004 har en stor ökning skett av ensamkommande barn i Sverige och år 2014 kom över 7000 barn hit. Ett ensamkommande barn är ett barn som kommer utan sina föräldrar eller någon som företräder föräldrarna. LÄS MER

 2. 2. Att åldras med hälsa : Om levnadsvanor och hälsa bland den äldsta befolkningen i Västmanland

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rebecka Husdal; [2013]
  Nyckelord :Elderly; General health; Health promotion; Hälsa på lika villkor; Lifestyles Quantitative.; Kvantitativ; Hälsa på lika villkor; Hälsotillstånd; Hälsofrämjande arbete; Levnadsvanor Äldsta.;

  Sammanfattning : Befolkningen i Sverige består till cirka 17 procent av äldre individer över 65 år. Att åldras med hälsa är en central byggsten inom det hälsofrämjande arbetet. Vid kartläggning och undersökning av de äldstas hälsa, levnadsvanor och livsstil kan hälsofrämjande insatser tillämpas, riktade mot dess behov. LÄS MER

 3. 3. Att åldras med hälsa : Om levnadsvanor och hälsa bland den äldsta befolkningen i Västmanland

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rebecka Husdal; [2013]
  Nyckelord :Elderly; General health; Health promotion; Hälsa på lika villkor; Lifestyles Quantitative; Kvantitativ; Hälsa på lika villkor; Hälsotillstånd; Hälsofrämjande arbete; Levnadsvanor Äldsta;

  Sammanfattning : Befolkningen i Sverige består till cirka 17 procent av äldre individer över 65 år. Att åldras med hälsa är en central byggsten inom det hälsofrämjande arbetet. Vid kartläggning och undersökning av de äldstas hälsa, levnadsvanor och livsstil kan hälsofrämjande insatser tillämpas, riktade mot dess behov. LÄS MER