Sökning: "Ha Huynh"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ha Huynh.

 1. 1. Insourcing, en framtidslösning? : Hur insourcing kan vara ett alternativ till internationell outsourcing

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :August Hugnell; Jina Huynh; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Outsourcing, att flytta egenägd produktion till en extern leverantör kan vara ett effektivt verktyg som hjälper företag att minska sina kostnader, fokusera på sin kärnverksamhet eller etablera sig på en ny marknad, om det används rätt. Innan beslutet om outsourcing ska tas är det viktigt att tänka igenom och eventuellt använda sig av befintliga beslutsmodeller för att fatta beslut baserat på rådande förhållanden. LÄS MER

 2. 2. Normer och praktik kring strategiskt arbete - En studie av svenska engeribolagsstyrelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tony Berholt; Tony Huynh; [2010-04-22]
  Nyckelord :Strategi; strategiskt arbete; norm; praktik; engagemang; informationsanvändning; styrelse; energibranschen; energibolag; finansiell information; icke-finansiell information;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Denna uppsats handlar om normer och praktik kring strategiarbete. Strategiskt arbete är viktigt inom alla bolag med långsiktiga ambitioner. LÄS MER

 3. 3. AN EXPLORATION OF STORE ATTRIBUTE SALIENCE ON STORE CHOICE BEHAVIOUR IN AN EMERGING MARKET – THE CASE OF VIETNAM GROCERY MARKET

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Phuong Vu; Huynh Ha Nguyen; Xin Zhang; [2010]
  Nyckelord :Grocery shopping; store attribute; store choice; wet market; modern retailer; Vietnam; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose of thesis: The main objective of this study is to evaluate the most salient store attributes that influence store choice of Vietnamese grocery consumers. The store choice phenomenon herein is analyzed under the fierce competition between traditional grocery channel and modern retailers. LÄS MER

 4. 4. Hur formar Skatteverket sina arbetsrutiner för att uppnå en preventiv effekt mot skattefel?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tony Huynh; Kocher Abdul; Lisa Horster; [2009-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problembeskrivning: Skatteverket har ställt upp ett antal långsiktiga mål ochett av dessa är att innan år 2012 ha halverat skattefelet i Sverige. Skatteverket har i sitt arbeteolika insatser för att försöka uppnå detta mål. Dessa är kontroller, informationsinsatser,attitydpåverkan och systemåtgärder. LÄS MER