Sökning: "Habib Westh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Habib Westh.

  1. 1. Hållbar utveckling vid menyplanering: En kvalitativ undersökning av privatägda restauranger

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Beatrice Ljungqvist; Cecilia Habib Westh; Erika Torvaldsson; [2017-11-15]
    Nyckelord :Hållbar utveckling; Menyplanering; Restaurang;

    Sammanfattning : Allt fler blir medvetna om att hälsa och miljö är viktiga samhällsfrågor. Den här studien fokuserar på hur privatägda restauranger kan arbeta med hållbar utveckling genom menyplanering. Restauranger är verksamheter som har möjlighet att påverka människors matval. LÄS MER