Sökning: "Habitus"

Visar resultat 1 - 5 av 869 uppsatser innehållade ordet Habitus.

 1. 1. Idrott : En jämförelse mellan olika socioekonomiska grupper

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Zakarias Mahfoud; [2021]
  Nyckelord :Idrott; socioekonomi;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars förhållningssätt till föreningsidrott utifrån deras socioekonomiska position. Frågeställningarna är följande: - På vilket/vilka sätt har individers socioekonomiska position en påverkan på valet av idrott på fritiden?  - Hur påverkar individernas sociokulturella bakgrund deras syn på olika idrotter? Metod Denna studie genomfördes genom att intervjua sex olika ungdomar från två områden i Stockholm som anses ha socioekonomiska skillnader. LÄS MER

 2. 2. ”Jag ska alltid öppna upp mitt hem” : Kvinnor som familjehemsmödrar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ida Järsenholt; Moa Johansson; [2021]
  Nyckelord :familjehem; innebeonde motiv; ursprung; att göra kön; habitus;

  Sammanfattning : This study examines the intrinsic motives of women wanting to establish foster homes. With help from sociological theories, established research and new material the origin of the motives is analyzed. LÄS MER

 3. 3. Om ja ska vara helt ärligt så kände jag inte till det : En kvalitativ studie av lärares uppfattning om det kompensatoriska uppdraget

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Anton Norr; Rikard Nordström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att undersöka hur lärare definierar det kompensatoriska uppdraget.Studiens syfte är även att bidra med kunskaper som bidrar till att lärare och blivande lärare fåren djupare förståelse för hur vi kan se det kompensatoriska uppdraget från ett praktiknära perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Att vara konstnär

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Agnes Edling; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker betydelsen av högre bildkonstnärlig utbildning och social bakgrund för yrkeskarriärer inom det konstnärliga fält som informanterna verkar inom. Utgångspunkten är att professionella banor inom fältet präglas av osäkerhet och studien har som avsikt att diskutera den betydelse skolgången har för deras nuvarande och framtida position som konstnärer och vilka sociala, kulturella och personliga tillgångar som är betydande för att våga satsa på en konstnärlig yrkeskarriär. LÄS MER

 5. 5. Preschool Teachers of Tomorrow : The trajectories, perception, and intentions of Sweden’s preschool student teachers

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Allison Borgstam; [2021]
  Nyckelord :Preschool Teacher Education;

  Sammanfattning : This paper focuses on preschool student teachers in Sweden. Underpinned by Pierre Bourdieu’s sociological concepts, the motivations and trajectories which led them to enter the preschool teacher field, their perception of their education, and how they plan to teach once they become teachers is specifically researched in relation to social origin. LÄS MER