Sökning: "Hadi Ghandehari"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hadi Ghandehari.

  1. 1. Förändringar i tarmfloran i en musmodell för kolit : Fokus på Clostridium leptum group och Bifidobacterium spp i olika delar av tarmkanalen samt i avföring

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin

    Författare :Hadi Ghandehari; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER