Sökning: "Hadi"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Hadi.

 1. 1. EN NÄRA MEN ÄNDÅ AVLÄGSEN FIENDE. En kvantitativ studie av statligt våld mot etniska minoriteter och betydelsen av minoritetsgruppers geografiska koncentration

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sepidar Hadi; [2018-07-02]
  Nyckelord :diversion; domestic diversion; etniska minoriteter; intergroup contact; ingrupper; utgrupper;

  Sammanfattning : När stödet för staters politiska ledare är svagt kan försök göras att avleda kritik genom att inleda konflikt antingen med andra stater eller med grupper i landet. Det senare fenomenet som nyligen introducerats i forskningen kallas domestic diversion och är i fokus för denna uppsats. LÄS MER

 2. 2. Narkotikabrotten och de övriga omständigheterna : samt tabellanvändningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Naz Hadi Zihaoui; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att vårda patienter med malnutrition : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Bisan Abdul Hadi; Ermina Bandic; [2018]
  Nyckelord :elderly; knowledge; malnutrition; nurse; nursing home; kunskap; malnutrition; sjuksköterska; särskilt boende; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Malnutrition innebär en obalans mellan näring och energi som går till vävnaderna och det befintliga behovet. Med åldern ändras de fysiologiska funktionerna i kroppen som har en betydelse för intaget av mat och vätska. LÄS MER

 4. 4. The Political Participation of Iraqi Immigrants in Malmö-Sweden

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Zainab Hadi Hasan Al-Yassiry; [2018]
  Nyckelord :Political Participation; Political Integeration; Immigrants.;

  Sammanfattning : This study aimed to analyze the factors that encourage or discourage the political participation of Iraqi immigrants in their host country - Sweden. The study was conducted in Malmö city and data were gathered through ‘focus group interview’ that involved 12 Iraqi immigrants who are living in Malmö (residents non-citizens and naturalized). LÄS MER

 5. 5. Investigation of Bluetooth Mesh and Long Range for IoT wearables

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Mikael Nilsson; Hadi Deknache; [2018]
  Nyckelord :Bluetooth 5; Bluetooth Mesh; Long-range; BLE; Zigbee; Z-wave;

  Sammanfattning : Dagens smarta enheter bygger nuförtiden allt mer på att ständigt hålla sig uppkopplade till allt inom dess omgivning. Industrier och hem innehåller alltmer små batteridrivna sensorer samt enheter som kommunicerar med varandra, dock är detta en begränsning när det gäller räckvidden av en enhet. LÄS MER