Sökning: "Hafström"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Hafström.

 1. 1. Klarar veganism biffen? - En studie om hur icke-köttätare tolkar altruistiska ochegoistiska budskapför veganism i medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johan Hafström; [2021-03-04]
  Nyckelord :Altruism; Egoism; Budskap; Receptionsanalys; Veganism; Kommunikation; Framing;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att bidra med förståelse kring hur budskap tolkas beroende på dess inramning genom att analysera hur icke-köttätare tolkar altruistiska och egoistiska budskap om veganism i nyhetsmedierna och att förstå likheter och skillnader beroende på kontextuella och individuella faktorer. Teori: Framing Metod: Kvalitativ receptionsanalys med fokusgrupper Material: Två fokusgruppintervjuer med 3 respektive 4 deltagare hämtade från facebookgrupper som relaterar till veganism och växtbaserad kost. LÄS MER

 2. 2. Coliving in the Sustainable City - A study of coliving as a sustainable urban housing strategy in Stockholm

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Ulrika Hafström; [2021]
  Nyckelord :Coliving; Environmental sustainability; Shared forms of housing; Sharing economy; Social capital; Social Sciences;

  Sammanfattning : The challenge to limit global warming to 1.5°C requires substantial transitions in cities. Shifting consumer behaviours, property use and development are necessary to meet urban housing shortages and ensure a liveable future. LÄS MER

 3. 3. Svarta kroppar och vita blickar : En komparativ studie av samhällskritiken i filmerna Get Out och Play

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Theo Hafström; Maja Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Race; Film; Social criticism; Representation; Stereotypes; Ras; Film; Samhällskritik; Representation; Stereotyper;

  Sammanfattning : There is an ongoing debate in the media about whether or not caucasian filmmakers should be telling stories about racism and the black experience. This study aims to further the discussion by examining and comparing social criticism in the two feature-length films Play and Get Out, made by caucasian filmmaker Ruben Östlund and African American filmmaker Jordan Peele respectively. LÄS MER

 4. 4. CSR is more than PR - Consumer perception of digital sustainability communication from fast fashion brands

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Julia Hafström; Antonella Shahin; [2020-06-23]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; brand credibility; digital communication; sustainability; fast fashion brands;

  Sammanfattning : This article focuses on consumer perception of digital sustainability communication and how the perception affects brand credibility. Sustainability has become an important matter and consumers today are aware of the consequences the fast fashion industry has on the environment. LÄS MER

 5. 5. Sociala relationer och trivsel i arbetsintensiva företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Hafström; Christoffer Trysberg; [2020-02-13]
  Nyckelord :Trivsel; sociala relationer; arbetsintensiva företag;

  Sammanfattning : På framgångsrika företag har det många gånger visat sig att en nyckelfaktor till framgången varit att de som arbetar på företaget trivs på sin arbetsplats samt att de haft bra sociala relationer med varandra. I vissa miljöer är det lättare att få företagets personal att trivas på sitt arbete genom spännande och motiverande arbetsuppgifter, möjlighet till personlig utveckling samt utrymme för att göra karriär. LÄS MER