Sökning: "Hagastaden"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Hagastaden.

 1. 1. From split to fusion : How Hagastaden Blur the Boundary based o transit-oriented development?

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Zhaoting Wei; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur urban täthet och rymlighet hanteras i Hagastaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Daniel Gustafson; [2019]
  Nyckelord :floor space index; FSI; Hagastaden; täthet; rymlighet; exploateringstal; offentlig friyta; friyteanalys;

  Sammanfattning : Urban täthet är ett ideal som präglar dagens stadsplanering. Det framgår från styrdokument och andra handlingar samt de förtätningsprojekt, t.ex. Hagastaden i Stockholm, som är ett resultat av dessa. LÄS MER

 3. 3. Plats i förändring : En fallstudie över hur Solna stad och Stockholms stad använt sig av platsmarknadsföring för Hagastaden

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linn Henriksson; Julia Ågren; [2019]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; City Branding; Place Branding; Place Marketing; Hagastaden; Stockholms stad; Solna stad; Globalisering; Fysisk Planering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om vilken betydelse platsmarknadsföring har för den kommunala fysiska planeringen. Syftet med undersökningen är att redogöra för avsikten, processen och mottagandet av platsmarknadsföring. LÄS MER

 4. 4. Solens ljus och förtätning ur ett socialt hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Tommy Janram; [2019]
  Nyckelord :Förtätning; Dagsljus; Hållbarhet; Solljus; Social Hållbarhet; Hälsa; Välbefinnande; Stadsutformning; Hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Förtätning av städer kan ses som det rådande idealet i dagens stadsutveckling. Att låta staden växa inåt anses ge sociala, ekonomiska och ekologiska fördelar gällande hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Den gröna huvudstaden: Grönstrukturens roll i planeringen av förtätningsprojektet Hagastaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Maria Högberg; [2018]
  Nyckelord :green space; city densification; parks; Hagastaden; planning; Solna; Stockholm; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hagastaden is a urban construction project for housing and workplaces, divided between the municipalities Solna stad and Stockholms stad, in Sweden. The building started in 2017 and will be finished in 2025. The project involves many actors including the municipalities. LÄS MER