Sökning: "Hagman"

Visar resultat 16 - 20 av 187 uppsatser innehållade ordet Hagman.

 1. 16. Vem kan få en bostad? En diskursanalys av Malmö stads handlingsplaner för bostadsförsörjning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Hagman; Louise Vilhelmsson; [2018]
  Nyckelord :diskursanalys; bostadsförsörjning; Carol Bacchi; WPR; bostadsbrist; kommunala handlingsplaner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur Malmö stad representerar problemet med bostadsbrist för unga vuxna i sina bostadsförsörjningsprogram samt hur problemrepresentationen har förändrats över tid. Hur problemet representeras påverkar vilka åtgärder som implementeras för att komma tillrätta med bostadsbristen i kommunen, vilket gör detta till ett intressant ämne att studera. LÄS MER

 2. 17. Förskolan, en hälsofrämjande arena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sabina Frid; Jonna Hagman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Preschool, a healthpromoting arena. A qualitative study on preschool teachers descriptions of their practice around health and well-being in relation to the preschool curriculum. LÄS MER

 3. 18. The Age Of Experience: A Qualitative Study of the Revitalisation of the Customer’s Physical Retail Experience based on the Example of IKEA

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katharina Bierling; Alexandra Hagman; [2018]
  Nyckelord :Keywords: Customer Experience; Retail Revitalisation; Customer Engagement; Physical Store; Business and Economics;

  Sammanfattning : The entire retail industry is facing drastic changes at the moment: topics such as personalisation and omni-channel are on each management agenda. Additionally, new retail store concepts are continually popping up, and the changing role of store associates causes concerns. LÄS MER

 4. 19. CBA of environmental projects within hydropower

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Julia Lindberg; Sarah Hagman; [2018]
  Nyckelord :Cost-benefit analysis; CBA; hydropower; socio-economic assessment method; kostnadsnyttoanalys; vattenkraft; miljöprojekt; samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning;

  Sammanfattning : Hydropower is a fundamental pillar in the Swedish energy system and accounts for a large part of the Swedish electricity production. The regulation power is also essential for balancing the grid load. LÄS MER

 5. 20. ”ETT ENKELT LITET TRÄD” Arbetsterapeuters upplevelser av The Tree Theme Method® som behandlingsmetod vid stressrelaterad psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Carlsson; Emma Hagman; [2017-03-28]
  Nyckelord :Stress; stressrelaterad psykisk ohälsa; kreativa aktiviteter; Tree Theme Method TTM ; arbetsterapeuter; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund En grundläggande princip inom arbetsterapi är behovet av balans i aktivitetslivet för engod hälsa. Stress är en bidragande faktor till psykisk ohälsa i dagens samhälle. Det finnsen tydlig koppling mellan en obalans i vardagliga aktiviteter och ökad stress. LÄS MER