Sökning: "Hagman"

Visar resultat 21 - 25 av 187 uppsatser innehållade ordet Hagman.

 1. 21. En utvärdering av införandet av agilt arbetssätt inom R&D på Arcam AB

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Maja Arvidsson; Oskar Hagman; Johanna Lindh; Lisa Nyström; Lovisa Rogestedt; Eric Wallhoff; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. TID FÖR INNOVATION : En kvalitativ studie om innovationsledning och stöd för att skapa tid för idéer på Volvo Construction Equipment Technology.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Karin Gustavsson; Amanda Hagman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Utvärdering av Copan EswabTM för viabilitet av bakterier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin;

  Författare :Olof Hannu; Leonardo Hagman; [2017]
  Nyckelord :Eswab; Haemophilus influenzae; Niesseria gonorrhoeae; Fusobacterium nucleatum; specimen transport; Eswab; Haemophilus influenzae; Niesseria gonorrhoeae; Fusobacterium nucleatum; transportmedium;

  Sammanfattning : Bakterier har alltid haft en stor inverkan på mänskligheten. För att diagnostisera bakteriella sjukdomar och behandla dem krävs identifiering av bakterien eller bakteriens relevanta egenskaper. Transportmedium har utvecklats för att hålla bakterierna vid liv från provtagning till analys. LÄS MER

 4. 24. Influencer marketing and the effect on brand personality and brand perception

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Alexandra Julia Tengblad-Kreft; Alexandra Maria Hagman; Ellen Hessels; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Musikterapi i smärtlindrande syfteEn litteraturstudie

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Berghed; Malin Hagman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER