Sökning: "Hagman"

Visar resultat 6 - 10 av 189 uppsatser innehållade ordet Hagman.

 1. 6. Att leva med obotlig sjukdom : Erfarenheter från kvinnor med metastaserad bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alice Petersson; Annie Hagman; [2019]
  Nyckelord :Metastaserad bröstcancer; kvinnor; erfarenheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 7. Anhörigas erfarenheter av fysioterapeutisk rehabilitering under och efter vårdperiod av närstående som insjuknat i stroke : En enkätundersökning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jennie Hagman; [2019]
  Nyckelord :Anhörig; Erfarenhet; Rehabilitering; Stroke;

  Sammanfattning : Introduktion: Stroke är något som drabbar många varje år och det krävs ofta mycket rehabilitering. I denna rehabilitering har den anhöriga en stor roll och den rollen följer även med efter hemgång. Vilka erfarenheter finns och hur fungerar det för de anhöriga när en närstående drabbas utav en stroke. LÄS MER

 3. 8. Analys av brandstationslokalisering - En fallstudie om Jönköpings nya brandstation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Robin Hagman; Anna Hillberg; [2019]
  Nyckelord :Blåljuslogistik; Räddningstjänst; Geografiska informationssystem; GIS; Location-Allocation; Network Analyst; Emergency response system; Emergency response management; Emergency service; Emergency service management;

  Sammanfattning : I och med urbaniseringen i det svenska samhället har många städer vuxit och utvecklats till storstäder. Storstäder har många utmaningar, allt ifrån att det ska finnas jobb och bostadsmöjligheter så måste även infrastrukturen i form av transportmöjligheter utvecklas i takt med befolkningsökningen. LÄS MER

 4. 9. Frenemies in Business: A Case Study on the Phenomenon of Coopetition

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Hagman; Victoria Camps; [2019]
  Nyckelord :Coopetition; Cooperation; Competition; Coopetitive Relationship; Competing Companies; Coopetitors; Coopetition Process; Drivers; Challenges; Possible Positive Outcomes; Possible Negative Outcomes; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Frenemies in Business: A Case Study on the Phenomenon of Coopetition Research Question: What are drivers and challenges behind coopetition, as well as possible outcomes of the relationship? Keywords: Coopetition, Cooperation, Competition, Coopetitive Relationship, Competing Companies, Coopetitors, Coopetition Process, Drivers, Challenges, Possible Positive Outcomes, Possible Negative Outcomes Purpose: The purpose of this paper is to explore the drivers behind coopetition and to identify challenges that organizations have to overcome when cooperating with their competitors. Further, this paper will explore the possible outcomes of a coopetitive relationship. LÄS MER

 5. 10. ADHD och narkotika : En litteraturstudie om användning och missbruk av narkotika relaterat till ADHD

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofia Hagman; [2019]
  Nyckelord :ADHD; Conduct Disorder CD ; narkotikaanvändning; narkotikamissbruk; psykodynamisk teori; substansanvändning; substansmissbruk; systemteori; radikalt perspektiv; Touretts syndrom CP ; uppväxtförhållanden;

  Sammanfattning : Missbruk av narkotika är idag ett växande samhällsproblem och människor med diagnosen ADHD verkar enligt forskning vara en särskild riskgrupp. Syftet för denna studie var att samla in tidigare  forskning på området för att redogöra för på vilka sätt användning och missbruk av narkotikaklassade substanser verkar korrelera med ADHD. LÄS MER