Sökning: "Hagman"

Visar resultat 6 - 10 av 183 uppsatser innehållade ordet Hagman.

 1. 6. Representation, utbildning och kön: En studie om kvinnorepresentation i svenska regeringar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Hagman; Hedvig Åkesson; [2018]
  Nyckelord :Kvinnorepresentation; utbildning; kön; Lena Wängnerud; regeringen; Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras en studie kring manliga respektive kvinnliga politikområden samt kvinnlig representation och utbildningsnivå. Uppsatsen består av kodat material som sedan använts för att förklara teorier och den tes som har presenterats. LÄS MER

 2. 7. Skolidrott, varför inte? : Intervjustudie om orsaker till att inte vilja delta på skolidrotten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mathilda Hagman; Sofia Tenglin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine and compare the perspectives of students and physical education teachers about why students do not want to participate in physical education. We have chosen a qualitative approach including eight interviews, six with students and two with physical education teachers. LÄS MER

 3. 8. "Jag står ju i en maktposition" : Hur inflytande och självbestämmande hos personer med funktionsnedsättning upplevs av omsorgspersonal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sara Hagman; [2018]
  Nyckelord :People with disabilities; influence; self-determination; empowerment; power; Personer med funktionsnedsättning; inflytande; självbestämmande; empowerment; makt;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine in which way people with disabilities who live in group housing have influence and self-determination in cultural and leisure activities. The intention was to obtain an understanding of the staff’s perspective, and the people interviewed were chosen by a strategic selection. LÄS MER

 4. 9. Hör du vad jag säger? : En kvalitativ intervjustudie om hur en hörselnedsättning påverkar samtalet i en parrelation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Evelina Beijer; Helén Hagman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. The Impact of Wind Power on the Dynamical Behavior of Power System Frequency

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Hagman; Seloan Saleh; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As we introduce increasing amounts of renewable power sources to the existing power system infrastructure, the need of studying its behaviour increases. Lowered power system inertia, caused by replacing conventional power plants with energy sources that do not provide inertia to the grid, can cause challenges in operating a system in a stable and costeffective manner. LÄS MER