Sökning: "Hai-Kit Law"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hai-Kit Law.

  1. 1. Påträffande av naturlig arsenik vid produktion och dess påverkan : Nybyggnation av trafikplats Roserberg

    M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

    Författare :Hai-Kit Law; Johan Jakobsson; [2014]
    Nyckelord :natural arsenic; production impact; road production; production; projecting; naturlig arsenik; produktionspåverkan; vägproduktion; produktion; projektering;

    Sammanfattning : Vi har i examensarbete sammanställt rapporter, information, material och erfarenhet som Trafikverket har samlat på sig. Vi har i samband med nybyggnationen av trafikplats Rosersberg som mål att kartlägga händelseförloppet vid påträffande av arsenik. LÄS MER