Sökning: "Haji   Abdulkareem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Haji   Abdulkareem.

  1. 1. Nätutvecklingsplan för området Hälltorp i Trollhättan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

    Författare :Haji   Abdulkareem; Mustafa Javidan; [2019]
    Nyckelord :Elnät; utveckling; Trollhättan;

    Sammanfattning : Efter att flertal långa avbrott inträffat på luftledningen som matar mottagningsstationen Torsred, och på grund av en utbredning av bostadsbebyggelsen i närliggande område har Trollhättan Energi Elnät AB insett att en ny mottagningsstation som ersätter det befintliga behöver byggas på en ny plats. Föreliggande examensarbete omfattar utredning och uträkning av ett nytt elnät samt förslag på hur det nya elnätet kan integreras med det befintliga. LÄS MER