Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Energieffektivisering av ett flerbostadshus från miljonprogrammet : En fallstudie av Kungsfågelgatan 12 i Västerås

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Abdul Ali Abdul Hakim; [2010]
  Nyckelord :Energieffektivisering av flerbostadshus;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar energieffektiviseringsåtgärder för ett flerbostadshus byggt undermiljonprogrammet. Miljonprogrammet innebar kortfattat att man inom tioårsperioden 1965 till1975 byggde ca en miljon nya bostäder i Sverige. Anledningen till detta var dels bostadsbristenoch dels låg standard på de befintliga bostäderna. LÄS MER

 2. 2. De mest utsatta : om barn som flyr ensamma till Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Hakim Chebchoub; [2006]
  Nyckelord :ensamkommande barn; flyktingbarn; flyktingmottagning; asylsökande; papperslösa; gömda flyktingar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER