Avancerad sökning

Hittade 4 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. ”JAG FÅR VARA PROFFS PÅ DET JAG KAN!” : En hermeneutisk studie om högstadielärares erfarenheter av arbetet som ämneslärare utan mentorskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sanarya Al-hakim; Linn Magnusson; [2020]
  Nyckelord :KASAM; Den andres blick; arbetsbelastning; högstadielärare; mentorskap; hermeneutik.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om högstadielärares upplevelse av sin arbetssituation. Syftet med studien är att synliggöra högstadielärarnas subjektiva upplevelse kring deras arbetssituation när de inte längre behöver vara mentorer och undervisande lärare samtidigt. LÄS MER

 2. 2. Stomi och sexuell hälsa : En litteraturöversikt om personer med en stomi och hur de upplever sin sexuella hälsa

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Saltvedt; Marjaneh Shahrokhi Hakim; [2020]
  Nyckelord :Kvinnor; Män; Sexualitet; Sexuell hälsa; Stomi och upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns cirka 43 000 människor som lever med en stomi. Vid en stomi ändras organets naturliga tömningsväg vilket resulterar i en stomipåse på buken. Sexuell hälsa är en väsentlig del av livet med många faktorer som samverkar och dimensionen av sexualitet kan uttryckas samt upplevas på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering av ett flerbostadshus från miljonprogrammet : En fallstudie av Kungsfågelgatan 12 i Västerås

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Abdul Ali Abdul Hakim; [2010]
  Nyckelord :Energieffektivisering av flerbostadshus;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar energieffektiviseringsåtgärder för ett flerbostadshus byggt undermiljonprogrammet. Miljonprogrammet innebar kortfattat att man inom tioårsperioden 1965 till1975 byggde ca en miljon nya bostäder i Sverige. Anledningen till detta var dels bostadsbristenoch dels låg standard på de befintliga bostäderna. LÄS MER

 4. 4. De mest utsatta : om barn som flyr ensamma till Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Hakim Chebchoub; [2006]
  Nyckelord :ensamkommande barn; flyktingbarn; flyktingmottagning; asylsökande; papperslösa; gömda flyktingar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER