Sökning: "Hala Khattab"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hala Khattab.

  1. 1. Karlstad som hållbar destination : En studie om hållbar turismutveckling i Karlstad

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet

    Författare :Hala Khattab; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER