Sökning: "Hall man"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden Hall man.

 1. 1. Tillförlitligheten i åldersbestämning av knät

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Hall; Sophia Halvarsson; [2019-01-24]
  Nyckelord :Medicinsk åldersbedömning; Radiologisk diagnostik; Magnetisk resonanstomografi; Röntgen; Knä;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Antalet ensamkommande barn har ökat markant under de senaste åren och en ny medicinsk åldersbedömningsmetod infördes år 2017 i Sverige. Medicinsk åldersbedömning är en del i åldersbedömningsprocessen som genomförs av Migrationsverket med hjälp av Rättsmedicinalverket. LÄS MER

 2. 2. Han var förvirrad och hade svårt att förstå eftersom hon samtidigt sa nej och grät

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Freja Skagerfält; Madeleine Hall; [2019]
  Nyckelord :våldtäkt; samtycke; frivillighet; gärningsman; målsägande; genus; kön; makt;

  Sammanfattning : Skagerfält, F & Hall, M.” He was confused and had a hard time understanding because she at the same time said no and cried.” A critical discourse analysis on the construction of women in rape judgments. Degree project in Social Work 15/30 credits. LÄS MER

 3. 3. The Lantern - Strängnäs City Hall

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Adam Holm; [2019]
  Nyckelord :Strängnäs; stadshall; kommunalbyggnad; trä; glas;

  Sammanfattning : Mitt kandidatprojekt är en kommunal administrationsbyggnad belägen i Strängnäs. Projektet försöker utforska hur man kan skapa modern arkitektur i en historisk miljö. Hur formger man en byggnad med vår tids material och byggnadstekniker som fortfarande kan relatera till äldre tiders typologier utan att bli pastich? .. LÄS MER

 4. 4. PIPER : Robot for vertical in-pipe climbing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Simon Nilsson; Johan Widmark; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Robotics; In-pipe climbing; Friction; Vertical climbing;

  Sammanfattning : In old houses, the pipes can often be in poor conditions and require cleaning to improve air quality. There are robotic solutions to this problem but often only for large industrial pipes and not for regular pipes that you would find in your home. Pipes can often be hard to access and even harder to determine the pipe’s condition. LÄS MER

 5. 5. Från hus till hus

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Fanny Hall; [2019]
  Nyckelord :circular material; circular economy; construction industry; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Industrisamhällets syn på resurshantering har länge sett densamma ut och följer en linjär konsumtionsmodell . Den modellen innebär att företag utvinner och extraherar material, använder dem för att skapa en produkt, säljer sedan den till konsumenten som gör sig av med produkten när hen inte längre har användning för den och till slut blir produkten till avfall (Ellen McArthur Foundation, 2013). LÄS MER