Sökning: "Hallans län"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hallans län.

  1. 1. Genomförande av detaljplaner : en jämförelse mellan kommuner över tiden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap

    Författare :Gunilla Edgren; Pia Larsson; [2006]
    Nyckelord :Kommunal detaljplanering; Plan- och bygglagen; Detaljplan; Hallans län; Västra Götalands län;

    Sammanfattning : Vi har valt att titta på genomförandefrågor i detaljplaner. Främst har vi riktat in oss på genomförandebeskrivningen. LÄS MER