Sökning: "Halm"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet Halm.

 1. 1. HALMBALSHUS – EN STUDIE MED FOKUS PÅ FUKTPROBLEM : Begränsning av fuktlasten med hjälp av fallstudier utförda i Wufi

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Assad Rashed; [2021]
  Nyckelord :Halmbalshus; Wufi; Fukt; RF; Mögelindex; Halm;

  Sammanfattning : The purpose of this work has been to create substrates that can contribute to more moisture-proof straw bale constructions through simulations in Wufi Pro. The aim was to simulate different cases with incremental variations of different parameters and to investigate the moisture significance of the parameters. LÄS MER

 2. 2. Den reflekterande kyrkan : En analys av Övraby kyrkoruin i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Daniel Mortensen; [2020]
  Nyckelord :Church Archaeology; Romanesque church architecture; Medieval Halm-stad; Church ruin; lost city;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse the church ruin of the abandoned settlement of Övraby in Halmstad, Sweden. This is done from a modern church archaeological point of view based on Jes Wienbergs discussion on how to analyse a church as a part of a society rather than as an entity of its own. LÄS MER

 3. 3. Hönshirs : ett gräsogräs på frammarsch

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Alexander Lilliehöök; [2020]
  Nyckelord :bekämpning; biologi; Echinochloa crus-galli L. P. Beauv.; enkätstudie; herbicider; hönshirs; växtföljd;

  Sammanfattning : Hönshirs (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.) är en C4 växt som trivs i varma och fuktiga förhållanden, och därför kommer de pågående klimatförändringarna i Sverige mot ett varmare och fuktigare klimat att gynna hönshirsen. LÄS MER

 4. 4. Långsiktiga effekter av växtföljd på avkastningen av vårsådd stråsäd

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Mina Sattar Panahi; [2020]
  Nyckelord :Avena sativa; havre; Hordeum vulgare; korn; långliggande försök; monokultur; stråsäd; Triticum aestivum; vete; växtföljd;

  Sammanfattning : En varierad växtföljd är en vanlig tillämpad strategi för att öka grödornas avkastning och effektiviteten i resursutnyttjande. Motsatsen till detta kallas att odla i monokultur. Odlingsförsök har visat att stråsäd odlad i monokultur producerar lägre avkastning jämfört med när den odlas i en varierad växtföljd. LÄS MER

 5. 5. Inhysningssystem och dagliga rutiners påverkan på hästar och utvecklandet av stereotypier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Isabelle Lögdahl; [2020]
  Nyckelord :behaviour; stereotypies; weaving; housing; equine; management;

  Sammanfattning : The horse has been in human service for about 6,000 years and has been a great asset in warfare and agriculture. Today, the horse is mainly used for leisure and equestrian sports. Horse holders keep horses housed in stables or in various forms of group housing. LÄS MER