Sökning: "Halvorsen"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Halvorsen.

 1. 1. The Potential Features of Civic Sympathy and Affect

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ingrid Rabo Halvorsen; [2019]
  Nyckelord :Affect; Sympathy; Situated Multiplicity; Shared Space; social encounter; social encounters; Shared spaces; citizens; commute; Lund Central Station; congestion; Ash Amin; Richard Sennett; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This piece of work aims at gaining a better understanding of how cognitive and sensual experiences takes place when we interact within the social encounter processes of shared spaces. The structure of this thesis starts off with a theoretical review based on the aspects of social encounters divided into the following areas: affect theory, the ideal of sympathy, and situated multiplicity. LÄS MER

 2. 2. Designförslag för utveckling av drönarflygledningssystem i städer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ludwig Halvorsen; [2018]
  Nyckelord :Drönarflygledning; Drönarflygledare; UTM; UTM50; Informationsvisualisering; Semiotik; Sonifiering; HMI; HCI;

  Sammanfattning : Detta arbete utforskade olika designförslag för utvecklandet av ett drönarflygledningssystem för drönarflygledning i städer med hjälp av ämnesområdena informationsvisualisering, semiotik, och sonifiering. Arbetet skedde iterativt i sprintar och i varje sprint konceptskissades och byggdes prototyper som sedan användartestade de designförslag som hade tagits fram under sprintarna och kunde vägleda designarbetet. LÄS MER

 3. 3. Is external economic assistance hampering the local ownership of peace? - The dilemma of EU’s economic funding of peacebuilding projects in Northern Ireland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Halvorsen; [2018]
  Nyckelord :Peacebuilding; local ownership; economic aid; Northern Ireland; Law and Political Science;

  Sammanfattning : While the international community spends enormous amounts of money engaging in peacebuilding efforts, scholars are increasing questioning what effect this actually has on the development of peace. Despite extensive economic contributions to post-conflict societies with the hope of ensuring peace, little development on the ground has been recorded. LÄS MER

 4. 4. Preoperativ oro hos barn : Anestesisjuksköterskors erfarenhet att bemöta och lindra oro hos barn : intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Alexander Halvorsen; [2017]
  Nyckelord :Anaesthesia; Anxiety; Children; Nurse Anaesthetist; Preoperative care; Anestesi; anestesisjuksköterska; barn; preoperativ oro; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Anestesi på barn ställer anestesisjuksköterskan inför en komplex situation. Barn är oroliga inför det okända som ska hända. För att minska oron behöver anestesisjuksköterskan reducera deras nivå av oro. Föräldrarna tryggar barnen och tillsammans med dem ska anestesisjuksköterskan delge barnen trygghet. LÄS MER

 5. 5. Framtida gasanvändning på Kalmar reningsverk : En ekonomisk jämförelse av olika investeringsmöjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Erik Halvorsen; Erik Axelsson; [2017]
  Nyckelord :Life Cycle Cost; Present Value of Annuity; Biogas; Combined Heat and Power Production; Livscykelkostnad; nuvärdemetoden; biogas; kraftvärmeproduktion;

  Sammanfattning : Då det finns planer på att ersätta det befintliga reningsverket i Kalmar inom en överskådlig framtid och nya krav om nödförsörjning av el har kommit från MSB, undersöktes möjligheten att använda den biogas som skulle komma att produceras på det nya reningsverket inom den egna verksamheten, istället för att som i dagsläget säljas. I denna studie undersöktes lönsamheten i att antigen investera i en biogasdriven generator som i normalfall ger en besparing i el och fjärrvärme och kan leverera reservkraft vid spänningsbortfall på nätet, eller försäljning av biogasen och inköp av ett dieseldrivet reservkraftverk. LÄS MER