Sökning: "Hamdi Sardeye"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hamdi Sardeye.

 1. 1. Mental health of immigrants in Sweden : A scoping review

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hamdi Sardeye; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. STRESS BLAND GYMNASIEELEVER : En kvantitativ studie om stress bland gymnasieungdomar i Västerås

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hamdi Sardeye; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER