Sökning: "Hamed Can"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Hamed Can.

 1. 1. Generation of Control Logic from Ordinary Speech

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hamed Haghjo; Elias Vahlberg; [2022]
  Nyckelord :Code generation; generation of code; generation of control logic; natural language processing;

  Sammanfattning : Developments in automatic code generation are evolving remarkably fast, with companies and researchers competing to reach human-level accuracy and capability. Advancements in this field primarily focus on using machine learning models for end-to-end code generation. LÄS MER

 2. 2. Integration of Enterprise Risk Management and Performance Measurement System towards a better strategic decision : A Study of small Swedish manufacturing companies within the tech industry.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Forsberg; Vicky Panici; Hamed Jami; [2022]
  Nyckelord :Enterprise Risk Management; Risk Management Methods; Performance Measurements; strategic decision making; integration;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this research was to examine and provide knowledge of how integration between enterprise risk management (ERM) t and performance measurement systems (PMS) can support the companies towards improving strategic decision-making within small Swedish manufacturing tech companies. The proceeding purpose was also to research challenges occurring when integrating enterprise risk management and performance measurement systems and further study how the challenges can be mitigated. LÄS MER

 3. 3. Effects of Gamified E-learning: From an employee’s perspective

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Maria Karred Larsen; Hamed Esfandiari; [2022]
  Nyckelord :Gamification; E-Learning; Workplace; Employee; Causal-chain Framework; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the influence of gamification on employees in the workplace. Despite the fact that gamification is a relatively recent phenomenon, numerous studies have already been undertaken to develop the concept's theoretical foundation. LÄS MER

 4. 4. Design and evaluation of ambient RF energy harvesting platform for sensor-based systems : An experimental study of RF energy harvesting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ibrahim Hamed; [2022]
  Nyckelord :Radiofrekvensenergiskördning; Trådlös energiskördning; Backscattering-teknik; Programvarudefinierad radio; EMC; PCB; Antenn;

  Sammanfattning : Trådlös energiskörd möjliggör förmågan att skörda energi från elektromagnetisk strålning. Med de senaste framstegen inom trådlös kommunikationsteknik och med tillgången till energieffektiva sensorer, så har radiofrekvensenergiskördning potential till att bli en självförsörjande sensorbaserad plattform. LÄS MER

 5. 5. ONSHORE WIND FARM REPOWERING ALTERNATIVE SCENARIOS AND COST ASSESSMENT

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hassan Al Hamed; [2021]
  Nyckelord :Wind power; repowering; feasibility study.;

  Sammanfattning : Many reasons to consider extending the useful time of ageing wind farms. Like to take advantage of it being located in a good wind source, besides existing infrastructure, etc. Repowering can be an appropriate option for the ageing wind farm that suffering less yield energy and increment of cost of operation and maintenance. LÄS MER