Sökning: "Hamed Can"

Visar resultat 6 - 10 av 22 uppsatser innehållade orden Hamed Can.

 1. 6. Gestaltning av kriget i Afghanistan i en nationell och internationell kontext : En kvalitativ studie om hur kriget i Afghanistan gestaltas på TOLOnews i Afghanistan och SVT Nyheter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Farhad Khalili; Hamed Ubaidi-Karlsson; [2020]
  Nyckelord :TOLOnews; SVT Nyheter; War in Afghanistan; Taliban; Qualitative text analysis; Semiotic photo analysis; Framing theory; Agenda setting; News values;

  Sammanfattning : The aim of this study was to find out how the war in Afghanistan is framed both in national and international context. This was conducted by comparing the national tv channel TOLOnews from Afghanistan with the international tv channel SVT Nyheter from Sweden. LÄS MER

 2. 7. Development of technique for measuring muscle activity and knee motion in children with CP

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Hamed Rahim Zadeh; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cerebral Palsy (CP) has an impact on muscles and movement. This happens due to brain damage before the age of two years. Either sometimes before birth, during childbirth or after birth. According to hjarnfonden. LÄS MER

 3. 8. Comparison between Active and Passive AC-DC Converters For Low Power Electromagnetic Self-Powering Systems : A theoretical and experimental study of low power AC-DC converters

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Ibrahim Hamed; [2020]
  Nyckelord :Energy-harvesting; electromagnetic; rectifiers; AC DC-converters; Active voltage doublers; Passive voltage doublers.;

  Sammanfattning : Electromagnetic based energy harvesting systems such as Variable reluctance energy harvesting systems (VREH) have shown to be an effective way of extracting the energy of rotating parts. The transducer can provide enough power to run an electronic sensing system, but the problem arises in finding an efficient way of rectifying that power to generate a stable energy supply to run a system, which this report will investigate. LÄS MER

 4. 9. Ökad effektivitet för återanvändning av stål inom byggbranschen -Hur ökat stålåteranvädning från rivning och produktionsskede kan gynna företag

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mina Luay Hamed; Mina Ismail; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Än idag slängs det enorma mängder av stål från byggbranschen även om flera metoder för hantering av avfall har utvecklats inom EU. Det stora problemet som ligger bakom orsakerna av deponier från byggnadsbranschen är att det saknas en specifik person med ansvar över samtliga återanvändningsfrågor, snarare är det flertal personer som ingår i processen. LÄS MER

 5. 10. Växthusgaser och regional tillväxt : Ett ohållbart dilemma?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Hamed Hassani; [2020]
  Nyckelord :regional growth; greenhouse gas emission; regional economic growth; regional population growth; emission reduction goals;

  Sammanfattning : Both Sweden and the European Union have set numerous goals to reduce the emission of greenhouse gasses. At the same time, regional growth is desired in most, if not all of Sweden’s counties. With economic- and population growth being essential for reaching this desire, there is a potential conflict brewing. LÄS MER