Sökning: "Hamid Asghari"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hamid Asghari.

 1. 1. Gymnasieskolans projektarbete och dess effekt på skolkande elever : En studie kring skolkande gymnasieelevers uppfattningar om kursen ”Projektarbete 100 p”

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Hamid Asghari; [2007]
  Nyckelord :Projektarbete 100 p PA1201 ; Skolk; Beteendeproblem; Handledning; Motivation; Ansvar;

  Sammanfattning : In this study I have brought up what pupils within vocational training, with focus on upper-secondary school have apprehended about the course “Projektarbete 100 p” (Project job 100 point). In my analysis I interviewed twelve pupils from upper-secondary school who had 20 % or more truancy during their three years of studying in upper-secondary school and achieved a result to these pupils had problems with absenteeism then primary school. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieskolans projektarbete och dess relevans i näringslivet : En studie kring näringslivets uppfattning om elever som arbetat med projektarbete i skolan, förbereds för projektarbete inom arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Hamid Asghari; [2006]
  Nyckelord :Projektarbete 100p PA1201 ; Industriprogram; Näringsliv; Industri;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket skall gymnasieelever som började sin utbildning år 2000 eller senare, göra ett projektarbete på 100 poäng. Gymnasieskolor som driver utbildningar inom industriprogrammet har som mål att alla elever efter avslutad utbildning både ska ha godtagbart yrkeskunnande för branschen och för fortsatta studier. LÄS MER