Sökning: "Hamid Heidari"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hamid Heidari.

  1. 1. Palliativ vård i hemmet- Sjuksköterskors erfarenheter

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Zia Ghaznavi; Hamid Heidari; [2022]
    Nyckelord :Erfarenheter; hem; palliativ vård och sjuksköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är för människor i alla åldrar som lider av en allvarlig sjukdom eller befinner sig i livets slutskede. Syftet med palliativ vård är att möta patienters fysiska, psykiska och sociala behov. LÄS MER