Sökning: "Hamid Mohammad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hamid Mohammad.

 1. 1. Framework for district heating optimization

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Jasir Sharif; Mohammad Hamid; [2016]
  Nyckelord :District Heating; Network Representation; Model Predictive Control; optimization; simulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The objective of this thesis was to develop a flexible optimization framework for district heating networks (DHN) and to introduce pressure in the network models. This was done by creating a network represen- tation (NR) of the networks using the Python package NetworkX. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en skopkonstruktion med lägre produktionskostnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap; Högskolan Väst/Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap

  Författare :Hamed Hamid Elamin; Handrin Mohammad Taher; [2015]
  Nyckelord :Excavator bucket; Product Development; Spiral process; Concept generation; Concept selection; Finite Element Analysis; FMEA; Grävskopa; Produktutveckling; Spiralprocess; Konceptgenerering; Konceptval; Finita Elementmetoden; FMEA;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om en skopkonstruktions utveckling, avsedd för en serieskopor men konstruktionen har enbart implementerats på en kabelskopa. Arbetet har utförtspå uppdrag av ett verkstadsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer entreprenadutrustningtill grävmaskiner och hjullastare. LÄS MER