Sökning: "Hammarby IF"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Hammarby IF.

 1. 1. What does it take for local actors in Hammarby Sjöstad to cut the consumption-based emissions by half till 2030? : A backcasting study on a local climate transition following Carbon Law

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Petter Olson; [2019]
  Nyckelord :backcasting; climate mitigation; consumption-based emissions; local actors;

  Sammanfattning : How many local actors need to do what to reduce Hammarby Sjöstad’s climate impact till 2030 in alignment with "Carbon Law”, i.e. halving the citizens’ consumption-based emissions every ten years? This is demonstrated in a backcasting study of the city district. LÄS MER

 2. 2. Vad driver lojalitet i fotbollsklubbarna AIK, Djurgården & Hammarby?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Brodin; Simon Freed; Joel Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Brand Image; Brand Loyalty; Fotbollslag; Associationer; Supportrar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Vad driver lojalitet i Stockholmsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby? - En fallstudie som undersöker Stockholmsklubbarnas Brand Image och Brand Loyalty genom flermetodsforskning Seminariedatum: 2019-06-04 Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i Marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Gustav Brodin, Simon Freed och Joel Samuelsson. Handledare: Burak Tunca Nyckelord: Brand Image, Brand Loyalty, Fotbollslag, Associationer, Supportrar Syfte: Undersöka fotbollsklubbarna AIK, Djurgårdens IF och Hammarby IF ́s Brand Image samt Brand Loyalty och studera sambanden mellan dessa. LÄS MER

 3. 3. Svensk fotboll och barnkonventionen: En analys av svenska elitföreningars kompatibilitet med Barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jesper Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Barns rättigheter; Svensk fotboll; Barnkonventionen; Selektering; Jämställdhet; AIK; Hammarby IF; Malmö FF; IFK Norrköping.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar svensk fotboll i ljuset av Barnkonventionen, som träder i kraft i svensk lag 2020. Syftet är att problematisera konventionens innebörd för svensk fotboll och att därefter analysera fyra svenska elitfotbollsföreningar utifrån ett barnrättsligt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av return activated sludge deoxygenation (RAS-DeOx) i membranbioreaktor pilotlinje vid Hammarby Sjöstadsverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Simon Taylor; [2019]
  Nyckelord :Wastewater treatment plant; denitrification; MBR; nitrification; RAS-DeOx; reject water; Avloppsreningsverk; denitrifikation; MBR; nitrifikation; RAS-DeOx; rejektvatten;

  Sammanfattning : Vid Hammarby Sjöstadsverk drivs en pilotanläggning som är en mindre skala av det framtida avloppsreningsverket i Henriksdal. Delar av reningsprocessen består av membranbioreaktorer. I pilotanläggningen finns en zon kallad RAS-DeOx dit returslammet från membrantankarna och rejektvattnet från slambehandlingen leds. LÄS MER

 5. 5. Sjöängsskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Vilhelm Larsson Regnström; [2018]
  Nyckelord :school; elementary school; wooden architecture; henriksdalshamnen; hammarby sjöstad; pedagogy; learning; Skola; grundskola; träarkitektur; henriksdalshamnen; hammarby sjöstad; pedagogik; lärande;

  Sammanfattning : Detta projekt har ämnat att bevara de kvalitéer som projektplatsen Henriksdalshamnen har, vilket bland annat är dess siktlinjer, närheten till vatten och dess urbana karaktär. Platsens problem har varit den långsmala tomten och Värmdövägens buller. LÄS MER