Sökning: "Hammarström"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade ordet Hammarström.

 1. 1. Samband mellan Covid-19 och hörselnedsättning: en scoping review

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Angelica Hammarström; Josefina Karlsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Effect of Angiogenesis Inhibition on Tumor-Associated Granulocytes in an Orthotopic Model of High-Risk Neuroblastoma

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Maja Hammarström; [2022]
  Nyckelord :neuroblastoma; tumor angiogenesis; sunitinib; SU11248; tumor-associated neutrophils; immunohistochemistry;

  Sammanfattning : Background: Neuroblastoma is the most common extracranial solid tumor in children. The survival rate in high-risk neuroblastoma is less than 50 % despite intensive multimodal therapy, and there is thus an immense need for new treatment options. LÄS MER

 3. 3. Belöning för besväret? -En kvantitativ studie om vad somförklarar utbetald ersättning till VD

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Lindquist; Henrik Hammarström; [2022]
  Nyckelord :VD ersättning; företagets prestation; total ersättning; rörlig ersättning; Agentteorin.;

  Sammanfattning : Att ett företags VD ska agera och arbeta utifrån vad som gynnar aktieägarna bäst är enproblematik som under en längre tid fångats upp och flera metoder har använts i försök attminska meningsskiljaktigheter dem mellan. En vanlig ersättningsstruktur är att VD har enfast lön, men även möjlighet att få rörlig ersättning i form av bonusar och aktierelateradeersättningar. LÄS MER

 4. 4. Femvertising: Dagens fluga eller tidlös fullträff?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Eriksson; Elvira Hammarström; Ebba Otterstedt; [2022]
  Nyckelord :Femvertising; reklamattityder; motreaktion; stereotyper; kvinnlig egenmakt; replikationsstudie; ålder; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how femvertising, in specific advertising which aims to encourage female empowerment, is perceived by two generations of women and if it affects their attitudes toward an ad. The study is a replication of the previous study Advertising “like a girl”: Toward a better understanding of “femvertising” and its effects presented by Åkestam, Rosengren and Dahlén (2017). LÄS MER

 5. 5. Personer med typ 1 diabetes - retrospektiv tvärsnittsstudie om sambandet mellan patientrapporterat utfallsmått och glykemisk kontroll

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Emelie Ryde; Åsa Hammarström; [2022]
  Nyckelord :Diabetesenkäten; Diabetes Mellitus typ 1; HbA1c; PREM; PROM.;

  Sammanfattning : Background: Glycemic control in individuals with type 1 diabetes demands support and education by caregivers in diabetes care. Patient-reported outcome measures (PROM) and patient-reported experience measures (PREM) constitutes an important function in diabetes care The Diabetes Questionnaire has been created for clinical use with the purpose of broadening the approach to individuals with type 1 diabetes. LÄS MER