Sökning: "Hampik morad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hampik morad.

  1. 1. Vilka träningsmetoder används för anfallsspelet i herrallsvenskan? : En kvalitativ undersökning

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

    Författare :Hampik Morad; [2024]
    Nyckelord :Fotbollsträning; Träningsmetodik; tränarlänkfotboll;

    Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att undersöka träningsmetoder som elitfotbollstränare i herrallsvenskan använder i sina träningar för att överföra sina principer inom anfallsspelets olika skeden till sina spelare. Frågeställningar ·   Hur tränar elitfotbollstränare i allsvenskan skedet speluppbyggnad? ·   Hur tränar elitfotbollstränare i allsvenskan skedet komma till avslut och göra mål? ·   Hur tränar elitfotbollstränare i allsvenskan skedet kontring? Metod Studien genomfördes med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användes för att undersöka träningsmetoder som tränarna använder för att träna anfallsspel. LÄS MER