Sökning: "Hampus Axols"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hampus Axols.

  1. 1. Conserving water in mixers through nudging : Searching for changes in behaviour, not experience

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Hampus Axols; [2020]
    Nyckelord :Industrial design engineering; Product design; Water conservation; Decision architecture; Nudging; User experience;

    Sammanfattning : .... LÄS MER