Sökning: "Hampus Bäckström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hampus Bäckström.

 1. 1. Design and Evaluation of V/UHF Satellite Communication Antennas for Naval Applications

  Master-uppsats, KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Författare :Hampus Bäckström; [2018]
  Nyckelord :Antenna design; Antenna simulations; QHA; Submarine communication; SatCom; MUOS; Legacy; Antenndesign; Antennsimulering; QHA; Ubatskommunikation; Satellitkommunikation; MUOS; Legacy;

  Sammanfattning : In this master thesis, compact antenna design aimed towards naval applicationshave been designed, analyzed and evaluated. There is a recentinterest in the development of compact antennas to be used for smallersubmarine models, and with a smaller hull on a submarine, communicationand antenna systems must be adapted and minimized, which limitsantenna design. LÄS MER

 2. 2. Strömmätningar i magnetosfären

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Hampus Bäckström; Jesper Scott-Robbert; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Varumärket inifrån : En fallstudie på Sto Scandinavia

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Jon-Erik Bäckström; Hampus Skårner; [2012]
  Nyckelord :Varumärke; fallstudie; företagsidentitet;

  Sammanfattning : Problemformulering: Företag som agerar på mogna marknader använder ofta sitt företagsvarumärke för att differentiera sig. Ett varumärke byggs inte enbart upp genom kommunikation till kunden i form av annonser, skyltning och kampanjer. LÄS MER