Sökning: "Hampus Fransson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hampus Fransson.

 1. 1. Falska erkännanden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hampus Fransson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt en. criminal law ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay I aim to explain what factors that takes part in situations where a suspect admits to a crime that he or she has not committed. I will also try to explain what legal safetynets are in place in order to mitigate the risk of false confessions happening. LÄS MER

 2. 2. Integrationsklausuler på svenska

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hampus Fransson; [2015]
  Nyckelord :Allmän rättslära; rättsvetenskap; processrätt; integrationsklausuler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER