Sökning: "Hampus Haglund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hampus Haglund.

 1. 1. Allsvenska huvudsponsorers sponsring : En studie om mål, aktivering och koppling till kostnadsstorlek

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Hampus Haglund; David Söderholm; [2017]
  Nyckelord :Sponsorship objectives; activation; size of investment; main sponsors; Mål; aktivering; kostnadsstorlek; associationskostnad; sponsring; huvudsponsorer;

  Sammanfattning : Sponsring i Sverige idag är en miljardindustri och idrotten får den största delen av kakan. Allsvenskan ligger i framkant när det kommer till sponsring och föreningarnas omsättning består till stor del av sponsorintäkter. Av den summan står huvudsponsorer för den största delen och är därmed den kategori sponsorer studien behandlar. LÄS MER

 2. 2. Spatial variability of aquatic carbon dioxide and methane concentrations : A study of a hemi-boreal stream

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Hampus Haglund; Daniel Klingmyr; [2016]
  Nyckelord :Carbon dioxide; methane; spatial variability; greenhouse gases; stream emissions; freshwater carbon dynamics; natural greenhouse gas emissions;

  Sammanfattning : Inland waters such as streams and lakes have recently been found to be supersaturated with both carbon dioxide (CO2) and methane (CH4) – the high concentrations resulting in significant natural emissions of greenhouse gases (GHGs). Previous studies have shown that streams emit particularly large amounts of GHGs per area covered, but the spatial variability is very high and has rarely been studied in detail. LÄS MER

 3. 3. Direkta effekter av Rumineringsfokuserad kognitiv beteendeterapi som indikerad preventiv insats via internet för ungdomar

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hampus Haglund; Emilia Niva; [2016]
  Nyckelord :adolescents; internet-based intervention; indicated prevention; rumination-focused cognitive-behaviour therapy; repetitive negative thinking; stress; depression; anxiety; ungdomar; internetprevention; indikerad prevention; Rumineringsfokuserad kognitiv beteendeterapi; repetitivt negativt tänkande; stress; depression; ångest;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utveckling av yteffektivt elfordon för hyrsystem

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Hampus Krantz; Philip Haglund; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens bilar är gjorda för långa resor med högt ställda krav på bekvämlighet och komfort. Studier har visat att de flesta resor som görs i Storstockholm är korta, och därför är kravet på prestanda och komfort minimalt.Syftet med detta projekt var att ta fram ett enkelt pendlingsfordon som del av ett hyrsystem. LÄS MER