Sökning: "Hampus Hultgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hampus Hultgren.

 1. 1. CFD-simulering av hydrofoil för ett flytande vindkraftverk : Dimensionering av hydrofoil för användning i ett vertikalaxlat flytande vindkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Hampus Hultgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this master thesis computational fluid dynamics simulations areconducted to dimension a hydrofoil to be used in a floating windturbine designed by Manta Wind. The simulations are made with thesoftware SolidWorks flow simulation. LÄS MER

 2. 2. En våt filt på demokratin? - Hur enpartistyre påverkar det politiska samtalet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Hultgren; Hampus Roslin; [2007]
  Nyckelord :media; enpartistyre; enpartidominans; demokrati; kommun; komparativ studie; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Långvarigt styre av ett och samma parti är skadligt för det politiska samtalet, även på en mycket lokal nivå. Den slutsatsen kan dras efter en jämförelse av den politiska diskussionen i tre skånska kommuner, Vellinge, Lomma och Osby. LÄS MER