Sökning: "Hampus Jacobsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hampus Jacobsson.

 1. 1. Kalibrering och tillämpning utav CBD-modellen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Hampus Jacobsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det stora behovet av att kunna prognostisera och beskriva framtida dödligheter på ett bra sätt och svårigheten i detta har lett till att många olika modeller tagits fram. En av dessa modeller är den s.k. CBD modellen. LÄS MER

 2. 2.   Ericssons etablering i Uganda- Hot och problem i teorin och praktiken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Per Jacobsson; Hampus Bengtsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER