Sökning: "Hampus Jendle"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hampus Jendle.

 1. 1. Chefer vid vägs ände : En fenomenologisk fallstudie om organisatoriska faktorers påverkan på vårdenhetschefers beslut att lämna sin befattning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Hampus Jendle; Andreas Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Turnover; line managers; public health sector; manager sustainability; organizational factors; organizational structure; job demands-resources model; Personalomsättning; enhetschefer; offentlig sektor; vård- och omsorgsverksamhet; chefshållbarhet; organisationsstruktur; organisatoriska faktorer; krav-resursmodellen;

  Sammanfattning : Enhetschefer inom offentlig vård- och omsorgsverksamhet spelar en betydelsefull roll i uppdraget att leverera välfärdsarbete av hög kvalitet. Samtidigt präglas enhetschefsbefattningar av höga personalomsättningsnivåer i kommuner runt om i landet. LÄS MER

 2. 2. Effects of Exercise, Social Support and Hardiness on Occupational Stress in Swedish teachers

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hampus Jendle; Alexander Wallnäs; [2017]
  Nyckelord :upper secondary school teachers; physical activity; social support; hardiness; occupational stress; gymnasielärare; fysisk aktivitet; socialt stöd; stresstålighet; arbetsrelaterad stress;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the relationship between physical activity, social support and hardiness as predictors of occupational stress in Swedish upper secondary school teachers. Effects with respect to gender were also examined. LÄS MER