Sökning: "Hampus Krantz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hampus Krantz.

 1. 1. Ombeväpning av Pansarterrängbil 203 : Vapenhållare till Tung kulspruta 12,7

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Hampus Krantz; [2013]
  Nyckelord :Rearmament; Armoured personell carrier; Heavy machinegun; Weapon hood; Autocannon;

  Sammanfattning : Idag finns 165 Pansarterrängbil 203 (Patgb203) med varianter i tjänst för Sverige. De är framförallt trupptransportörer, men vid behov ska de även kunna ge svarseld. Därför är 203 beväpnad med automatkanonen Hispano-Suiza HS.404, som ursprungligen användes i flygplan. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av yteffektivt elfordon för hyrsystem

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Hampus Krantz; Philip Haglund; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens bilar är gjorda för långa resor med högt ställda krav på bekvämlighet och komfort. Studier har visat att de flesta resor som görs i Storstockholm är korta, och därför är kravet på prestanda och komfort minimalt.Syftet med detta projekt var att ta fram ett enkelt pendlingsfordon som del av ett hyrsystem. LÄS MER