Sökning: "Hampus Liljedahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hampus Liljedahl.

  1. 1. Sensorbaserad skosula : Utveckling av prototyp för uppföljning efter behandling av idiopatisk tågång

    M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

    Författare :Hampus Liljedahl; Arvid Persson; [2019]
    Nyckelord :Piezoelement; microcontroller; bluetooth low energy; idiopathic toe walking.; Piezoelement; mikrokontroller; bluetooth low energy; idiopatisk tågång.;

    Sammanfattning : Denna rapport behandlar konstruktionen av en sensorbaserad skosula. Skosulan designades med en mängd trycksensorer som sedan visualiseras på en mobilapplikation. Mobilapplikationen anslöts till sulan via Bluetooth. Det är vanligt att majoriteten av små barn går på tå. LÄS MER