Sökning: "Hampus Lind"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hampus Lind.

 1. 1. Ny generation av GPS-transponder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hampus Lind; Lukas Flenéus; [2016]
  Nyckelord :gps; gprs; gsm; nmea; tcp; udp; raspberry pi; computer communications; azimuth; elevation; c; c#; at-commands; wgs-84; com-ports; sirf-binary; raspbian; gps; gprs; gsm; nmea; udp; raspberry pi; datorkommunikation; bäring; elevationsvinkel; c; c#; at-kommandon; wgs-84; com-portar; sirf-binary; raspbian;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på uppdrag av Saab Dynamics. Syftet med projektet var att skapa ett system för att ersätta den befintliga utrustning som fanns för att simulera radar vid testning av vissa vapensystem.   Systemet byggdes upp med hjälp av GPRS, GPS och transportprotokollen TCP och UDP. Huvuddelen av arbetet berörde GPS och GPRS. LÄS MER

 2. 2. Effects of the adaptive background in the spectral sensitivity of budgerigars (Melopsittacus undulatus)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Johanna Chávez; [2012]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT The objective of this project was to study if the adaptive background affects the spectral sensitivity of budgerigars (Melopsittacus undulatus) tested in bright light. Two budgerigars were trained, by associative learning with food rewards, in dual choice tests to discriminate monochromatic light stimuli of nine different wavelengths from an adaptive background with ultraviolet light (UV) content. LÄS MER