Sökning: "Hampus Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Hampus Nilsson.

 1. 1. BikePool- Utveckling av en enkel och navigerbar webbapplikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sofie Bengtsson; Filip Cornell; Hampus Engström; Elin Håkansson; Emma Nilsson Tengstrand; David Schützer; Philip Stratelis; Kasper Vinberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The report covers a study made by a project group at Linköping University. The report discusses and analyzes the project that is developing and implementing BikePool, a web application that serves as an online marketplace service for people to rent or lease bikes. LÄS MER

 2. 2. Governing Unnoticed: Depoliticized Cutbacks on Personal Assistance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hampus Nilsson; [2018]
  Nyckelord :personal assistance; depoliticization; juridification; rule of law; governance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For more than a decade, the Swedish personal assistance act has been subject to extensive cutbacks. More and more people have lost assistance whilst fewer are granted allowances. These cutbacks have transpired without any parliamentary decisions limiting the scope of the legislation. LÄS MER

 3. 3. Slitlager innehållande EAF-slagg från Ovako Smedjebacken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hampus Hassellund; Pontus Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Numerical Analysis of Latent Thermal EnergyStorage in Coaxial Component

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Hampus Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Latent Thermal Energy Storage, LTES, is a system for storing energy for later use. It isused in applications such as buildings, electronics and space shuttles. The problem associatedwith the system is the relatively low charging and discharging power i.e. LÄS MER

 5. 5. Utformning av kokenhet på solkokare : Designprojekt för den östafrikanska marknaden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Hampus Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Concept; concept development; product development; Africa; solar cooker; cooker; sun; design; design process; innovation; development; Koncept; konceptutveckling; produktutveckling; Afrika; solkokare; kokare; sol; design; designprocess; innovation; utveckling;

  Sammanfattning : Detta projekt är ett samarbete mellan Hampus Nilsson och Joto Solutions, projektet är ett examensarbete för Högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. Studenten ska tillsammans med Joto Solutions utveckla kokenheten på deras solkokare. LÄS MER