Sökning: "Hampus Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Hampus Nilsson.

 1. 1. Ett VattenåterVinnande mejeri : En fallstudie på ett mejeri

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Hampus Nilsson Bergström; Lukas Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Mejeri; Vatten; Återvinning; BOD7; Osmos; SBR; SDG; Produktkondensat;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en fallstudie utförd på uppdrag av Arla ostmejeri i Kalmar med syfte att undersöka om en minskning av den höga vattenförbrukningen på anläggningen är genomförbar. För att svara på studiens frågeställning har samtal med systemtekniskt kunnig personal på mejeriet tillsammans med egen efterforskning och studiebesök utförts. LÄS MER

 2. 2. Barns möjlighet till inflytande på fritidshem -En studie om maktutövning och barns inflytande.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Oskar Nilsson; Hampus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Pastoral makt; Disciplinär makt; Inflytande; Fysisk aktivitet; Fritidshem;

  Sammanfattning : Inflytande på fritidshemmet är för många en självklarhet och fritidshemmets innehåll ska präglas utav elevernas intresse. Studien undersöker maktutövning mellan fritidspedagoger och elever kopplat till inflytande. LÄS MER

 3. 3. Product Layout Optimization for Autonomous Warehouses with Grouped Products

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Max Nilsson; Hampus Olsson; [2020]
  Nyckelord :Layout optimization; autonomous warehouse; data mining; grouped layouts; warehouse elevators.;

  Sammanfattning : To utilize space better, warehouses stack their products on top of each other. This increases the risk of injury for workers when storing and retrieving the products. Some warehouses counteract this by using robots to retrieve products to a picking area where a human worker picks the products needed to fulfill an order. LÄS MER

 4. 4. Sent betalda skatter och avgifter - När bör en revisor anmärka i revisionsberättelsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hampus Nilsson Early; [2020]
  Nyckelord :Sent betalda skatter och avgifter; revision av skatter och avgifter; skatterevision; Aktiebolagslagen 9:34; ABL 9:34; god revisionssed; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Revision kan dateras tillbaka till 1200-talet och var då ett verktyg för att bolagets ägare skulle få insyn i verksamheten. Området har dock utvecklats sedan dess och revisionens intressenter har blivit fler. På 40-talet lagstadgar Sverige om ett krav på att revisorns granskning även ska omfatta bolagets förvaltning. LÄS MER

 5. 5. Chefer vid vägs ände : En fenomenologisk fallstudie om organisatoriska faktorers påverkan på vårdenhetschefers beslut att lämna sin befattning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Hampus Jendle; Andreas Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Turnover; line managers; public health sector; manager sustainability; organizational factors; organizational structure; job demands-resources model; Personalomsättning; enhetschefer; offentlig sektor; vård- och omsorgsverksamhet; chefshållbarhet; organisationsstruktur; organisatoriska faktorer; krav-resursmodellen;

  Sammanfattning : Enhetschefer inom offentlig vård- och omsorgsverksamhet spelar en betydelsefull roll i uppdraget att leverera välfärdsarbete av hög kvalitet. Samtidigt präglas enhetschefsbefattningar av höga personalomsättningsnivåer i kommuner runt om i landet. LÄS MER