Sökning: "Hampus Nordström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hampus Nordström.

  1. 1. Schemaläggning genom webbapplikationen Placeholder

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Zacharias Nordström; David Åström; Emelie Lindman; Anton Landor; Daniel Jonsson; Erik Tedhamre; Hampus Eriksson; [2018]
    Nyckelord :Schemaläggning; React; webbapplikation;

    Sammanfattning : Den här rapporten behandlar arbetet utfört av sju studenter på Linköpings universitet som går programmen civilingenjör i datateknik och mjukvaruteknik. Rapporten är en del av kursen TDDD96 Kandidatprojekt i programutveckling under vårterminen 2018. LÄS MER