Sökning: "Hampus Nyström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hampus Nyström.

 1. 1. Modeling of the pedestal performance in the DTT tokamak

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Hampus Nyström; [2020]
  Nyckelord :Fusion; pedestal; DTT;

  Sammanfattning : This master thesis concerns the modeling of the pedestal in the fusion plasma device DTT and its dependence on several plasma parameters. The modeling was performed using the Europed code which is based on the EPED model. Several parameters were found to have a significant impact on the pedestal predictions. LÄS MER

 2. 2. Detaljmätning med terrester fotogrammetri : Med smartphone, bildrover och multistation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Johannes Nyström; Hampus Tholander; [2018]
  Nyckelord :Terrester fotogrammetri; Detaljmätning; Trimble V10 Imaging Rover; Trimble SX10; iPhone 7;

  Sammanfattning : Detaljmätning genomförs främst genom traditionella metoder, d.v.s. mätning med Global Navigation Satellite System (GNSS) eller totalstationsmätning. LÄS MER

 3. 3. Theoretical understanding and calculation of the Edelstein effect

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gustav Eriksson; Hampus Nyström; [2017]
  Nyckelord :edelstein effect; spin polarization;

  Sammanfattning : The main topic of this project is the so called Edelstein effect. This recently discovered effect consists in the possibility of converting an electric field (a current) into a magnetization in materials that fulfill specific characteristics, more specifically materials where an effective Rashba spin-orbit coupling is present. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of a hygroscopic condenser

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Hampus Bellander; [2011]
  Nyckelord :Hygroscopic; condenser; waste heat; heating; absorption; heat pump; pilot plant;

  Sammanfattning : In Sweden the industries releases about 50 TWh / year of low temperature waste heat[1], often in the form of humid air flows. Today, conventional flue gas condensation is only exploiting a minor part of the energy from these flows. LÄS MER