Sökning: "Hampus Rosvall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hampus Rosvall.

 1. 1. Digitalisering av plockprocess : En fallstudie på Bilvårdsgrossisten

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hampus Rosvall; Viktor Lindestam; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; automation; order picking process; implementationen; flaws; criterias; requirements; Digitalisering; automatisering; plockprocess; implementering; brister; kriterier; krav;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Richards (2014) har digitalisering förvandlat plockprocessen och förbättrat noggrannhet och produktivitet signifikant. Bilvårdsgrossisten upplever att deras plockprocess fungerar relativt bra men att det finns vissa brister som kan lösas av digitalisering. LÄS MER

 2. 2. Implementering av miljöpolicy i transportföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andreas Delén; Markus Mojancevski; Hampus Rosvall; [2017]
  Nyckelord :Miljöpolicy; miljöpåverkan; implementering; transport; mätning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag stiger medeltemperaturen på jorden snabbare än normalt, bland annat på grund av mänsklig aktivitet. På global nivå och nationell nivå finns både mål och lagar inriktade på att minska miljöpåverkan. LÄS MER