Sökning: "Hampus Rundberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hampus Rundberg.

  1. 1. Utspelstratt och nyhetsjakt – en kvalitativ intervjustudie av relationen mellan journalister och politiker/pressekreterare

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Rufus O Jägemar; Hampus Rundberg; [2014-02-11]
    Nyckelord :organisatoriska strukturer; professionalisering; möjligheter till påverkan; makt; maktbalans; utbytesmodellen; nyhetsförvaltning; politiker; journalister; PR; normer; pressekreterare; ideal; dagordning; nyhetsagendan; nyhetsskapande;

    Sammanfattning : In this study we have explored and investigated how journalist experience the relationship with politicians/press secretaries in the making of political news. The study examines how journalists see the balance of power between them and their political sources in the setting of the news agenda. LÄS MER