Sökning: "Hampus Samuelsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hampus Samuelsson.

 1. 1. LEVERANTÖRSUTVECKLING I PRAKTIKEN - En studie av relationerna mellan svenska fordonstillverkare och deras leverantörer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Samuelsson; Elisabeth Jansson; [2018-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företag i allmänhet lägger idag en allt större andel av sin omsättning på inköp. I takt med detta ökar vikten av leverantörerna för företagens möjligheter att erhålla hållbara konkurrensfördelar. LÄS MER

 2. 2. Termisk analys av överlastkoppling i fiskerulle av modell Daiwa Saltiga

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Hampus Samuelsson Norberg; Victor Martinsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Värmealstring vid kraftupptagande friktion skapar en temperaturökning som ställer till problem hos olika maskinelement som till exempel bromsar och kopplingar. Vid hög temperatur påverkas konstruktionsmaterialens egenskaper vilket kan skada maskinelementen. Problemet återfinns hos fiskerullars överlastkoppling. LÄS MER

 3. 3. Design och vidareutveckling av helautomatiserad utfodring

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för produkt- och produktionsutveckling

  Författare :Kathrin Dahlberg; Joshua Qvist Safonovs; Johannes Samuelsson; Jonatan Eriksson; Hampus Tengfjord; Martin Krogh; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att mäta psykologisk inflexibilitet hos patienter somgenomgått bariatrisk kirurgi : En psykometrisk utvärdering av mätinstrumentet AAQ-W

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för psykologi; Uppsala universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hampus Enkvist; Emelie Samuelsson; [2011]
  Nyckelord :fetma; ACT; AAQ-W; validering; reliabilitet; psykologisk inflexibilitet;

  Sammanfattning : För att utvärdera effekterna av psykoterapeutisk behandling av obestitasopererade finns det ett behov av psykologiska mätinstrument med goda psykometriska egenskaper. Acceptanceand Commitment therapy (ACT) är en behandlingsmetod som har visat sig effektiv för gruppen obesitasopererade. LÄS MER