Sökning: "Hampus Sjögren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hampus Sjögren.

 1. 1. Ger Guld Guld? : En studie om den ekonomiska utveckling i svenska idrottslags hemkommuner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Collén; Nils Sjögren; [2012]
  Nyckelord :idrott sport ekonomisk utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka eventuella ekonomiska effekter skapade av idrottsliga resultat. Dessa effekter mäts genom att undersöka förändringar i skattebasen, mätt per kapita på kommunnivå som följd av att ett idrottslag från kommunen vunnit SM-guld, alternativt deltar i spel i högsta divisionen. LÄS MER

 2. 2. Handbollsspelares uppfattningar om lagsammanhållning, motivation och målsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Hampus Lostin; Sara Sjögren; [2009]
  Nyckelord :Elithandbollsspelare; Icke elithandbollsspelare; Lagsammanhållning; Motivation; Målsättning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka handbollsspelares uppfattning om lagsammanhållning, motivation och målsättning. Vidare undersöktes om elithandbollsspelare skildes åt gällande uppfattningar om lagsammanhållning, motivation och målsättning jämfört med icke elithandbollsspelare. LÄS MER