Sökning: "Hampus Viken"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hampus Viken.

 1. 1. Automatic segmentation of articular cartilage in arthroscopic images using deep neural networks and multifractal analysis

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik; Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

  Författare :Mikael Ångman; Hampus Viken; [2020]
  Nyckelord :Convolutional neural networks; multifractal analysis; arthroscopy; semantic segmentation; wavelet leaders; wavelet p-leaders;

  Sammanfattning : Osteoarthritis is a large problem affecting many patients globally, and diagnosis of osteoarthritis is often done using evidence from arthroscopic surgeries. Making a correct diagnosis is hard, and takes years of experience and training on thousands of images. LÄS MER

 2. 2. Ett system för att detekterakundbeteende i självplockslager:As Long As It Scales

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Andreas Enström; Joakim Ericsson; John Eriksson; Josef Fagerström; Olle Nilsson; Per Olin; Michael Sörsäter; Hampus Viken; [2016]
  Nyckelord :Programvaruutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver systemet ALAIS (As Long As It Scales) och hur det harutvecklats. ALAIS byggdes i samband med ett kandidatarbete i programvaruutvecklingvid Linköpings universitet åt företaget Valtech. LÄS MER