Sökning: "Hanadi Secerovic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanadi Secerovic.

 1. 1. The different roles of a brand for purchasing reused materials in B2B

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lisa Jodlovsky; Hanadi Secerovic; [2021-07-02]
  Nyckelord :Brands; business-to-business B2B ; circular economy; purchasing; reused materials; circular branding; construction industry;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Konsumenters uppfattning av flygskatten och dess påverkan - hållbara resor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanadi Secerovic; Lisa Jodlovsky; [2019-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER