Sökning: "Hanan Abou-Shakra"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanan Abou-Shakra.

 1. 1. En färd ner i problemlösningens kaninhål : En kvalitativ studie om problemlösning som metod vid svensk matematikundervisning i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carl Olsson; Hanan Abou-Shakra; [2017]
  Nyckelord :Matematik; Matematikundervisning; Problemlösning;

  Sammanfattning : Problemlösning som metod vid svensk matematikundervisning är förhållandevis väl beforskat. Emellertid finns det endast ringa kunskap om hur svenska lärare beskriver sin egen undervisning där problemlösning förekommer. Det har även visat sig att lärare skapar uppgifter som ofta inte är tillräckligt utmanande för elever. LÄS MER

 2. 2. En litteraturstudie om läsförståelse och vilka faktorer som påverkar den hos elever i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanan Abou-Shakra; Tess Lind; [2017]
  Nyckelord :Reading comprehension; factors.; Faktorer; Läsförståelse; Påverkan; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på vad som påverkar elevers läsförståelse i grundskolan. Utifrån syftet kunde en frågeställning formuleras: “Vad säger forskningen om vilka faktorer som kan påverka elevernas läsförståelse i grundskolan?” Litteraturstudien bygger på systematiska sökningar som har gjorts i databaserna SwePub och ERIC. LÄS MER