Sökning: "Hand gestures"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Hand gestures.

 1. 1. Using Leap Motion for the Interactive Analysis of Multivariate Networks

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Marcello Pietro Vendruscolo; Andreas Lif; [2020]
  Nyckelord :Multivariate Networks; Information Visualisation; Natural User Interface; Leap Motion; Human-Computer Interaction; Hand Gesture Designs;

  Sammanfattning : This work is an interdisciplinary study involving mainly the fields of information visualisation and human-computer interaction. The advancement of technology has expanded the ways in which humans interact with machines, which has benefited both the industry as well as several fields within science. LÄS MER

 2. 2. Hand Gesture Classification using Millimeter Wave Pulsed Radar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Eda Dagasan; [2020]
  Nyckelord :Hand Gesture Classification; Millimeter Wave Radar; Statistical Signal Processing; Time-Frequency Analysis; Room Impulse Response Estimation; Sparse Dictionary Learning; Classification; Supervised Learning; Convolutional Neural Networks; k-Nearest Neighbor; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Millimeter wave pulsed radar has found many applications, among them hand gesture sensing, which this work has as purpose. This application has already shown good potential, [1], and here in this work robustness aspects are taken into account. LÄS MER

 3. 3. Remote Education : Bringing the classroom home

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Verheul Ricardo; [2020]
  Nyckelord :design; concept; remote teaching; Cisco;

  Sammanfattning : The project started looking at the broader spectrum of remote education during research. After a field trip to Dublin and brainstorm workshops the decision was made to focus on the teachers and students at home as this area showed the need for improvement to the current standard. LÄS MER

 4. 4. Med fingrar, haka, läpp och tår – resultatet av räknandet jag får : En kvalitativ studie av elevers handgester när de löser aritmetikuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ellen Klingberg; [2020]
  Nyckelord :embodied cognition; gestures; finger counting; arithmetic; mathematics; embodied cognition; gester; aritmetik; fingerräkning; matematik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur elever i de lägre åldrarna använder handgester när de löser aritmetikuppgifter. Den teoretiska utgångspunkten i studien är embodied cognition, där det centrala i teorin är att vi lär oss genom kroppen. LÄS MER

 5. 5. Handgester - ett sätt att uttrycka matematik : En observationsstudie av elevers användande av gester i geometri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Madeleine Andersson; [2020]
  Nyckelord :gestures; mathematics; geometry; embodied cognition; Gester; matematik; geometri; embodied cognition;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur elever i lågstadiet använder sig av gester för att kommunicera och uttrycka sig i matematik. För att besvara syftet utgår studien från två forskningsfrågor som fokuserar på elevers gester och muntlig kommunikation i samband med att de bygger en konstruktion med tre-dimensionella geometriska kroppar. LÄS MER